Visualizza n. 
Vigevano respira, ma restano i divieti